english version

O nás

Spoločnosť MAKERS s.r.o. je agilná technologická firma, navrhujeme a realizujeme komplexné projekty z oblasti Internetu vecí pre firemných klientov. Náš tím má bohaté skúsenosti zo všetkých oblastí realizácie IoT projektov, preto sme schopní zabezpečiť všetky kľúčové oblasti IoT projektov, konkrétne:
 • návrh konceptu, architektúry a technológií riešenia, 
 • výber a integráciu hardvérových komponentov, 
 • programovanie IoT Edge a PLC riadiacich jednotiek, 
 • integráciu a rozširovanie IoT platforiem, 
 • vývoj aplikačných rozhraní (API), 
 • vývoj programov pre spracovanie veľkého množstva dát (BigData) a výmeny dát s ostatnými systémami, 
 • konfiguráciu a vývoj grafických používateľských prostredí pre webové prostredie alebo mobilné zariadenia. 
Máme za sebou úspešné projekty v oblasti energetiky, verejného osvetlenia, smartmeteringu, smartcity, inteligentnej domácnosti, ekologickej domácnosti alebo mikrogridov.   

Naše projekty sa zameriavajú na
 • Úsporu nákladov a zlepšenie riadiacich a dohľadových procesov v utilitných spoločnostiach
 • Úsporu energií a zlepšený komfort a ovládanie v smart budovách a obydliach,
 • Implementáciu systémov zberu a prenosu dát všade, kde sa používajú senzory 
 • Poskytnutie komplexného IoT know-how firmám, ktoré vyrábajú smart zariadenia 
Členovia zakladajúceho tímu MAKERS sa podieľali na založení bratislavskej IoT komunity. Má vyše 400 členov, organizuje pravidelné odborné stretnutia a podporuje HW nadšencov pri tvorbe IoT riešení. Spustili sme prvú komunitnú LoRaWAN sieť na Slovensku pre potrebu vývoja a testovania IoT zariadení. Na základe skúseností a partnerov z tohoto projektu vieme integrovať prenos senzorových dát sieťou LoRaWAN s inými telekomunikačnými technológiami. Sme presvedčení, že niektoré riešenia plošného zberu senzorových dát by sa dali výhodne riešiť kombináciou LoRaWAN s inými komerčne dostupnými (alebo v súčasnosti nastupujúcimi) telekomunikačnými službami typu NB-IoT.

Firma MAKERS používa osvedčenú HW a SW platformu, ktorá má v Európe stovky nasadení. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi platforiem aby sme mohli pokryť každú požiadavku našich zákazníkov v rýchlo sa rozvíjajúcej doméne IoT.

Naše vybrané referencie a projekty

Spoločnosť Intelectric, predchodca MAKERS, vyhrala tender na dodávku komplexného smart home riešenia na kľúč pre významného dodávateľa energie v Rakúsku – Wien Energie GmbH. V súčasnosti realizujeme už druhú, nadstavbovú fázu tohoto projektu, implementujúcu vzdialený dohľad nad energetickou aktivitou zelených a ostatných technológií v zákazníckej inštalácii. Cieľom je postupné budovanie smart-grid siete. Riešenie poskytuje úplné riadenie kľúčových spotrebičov v rodinnom dome ako aj vlastnej výroby energie. Súčasťou optimalizácie energetickej bilancie sú pokrokové algoritmy využívajúce dáta z mnohých senzorov a riadených zariadení. Typický smart dom s naším systémom má fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, ohrev vody, nabíjačku e-auta, vysokokapacitnú batériu, smart merače energie, atď. Riešenie bolo úspešne nasadené a je plošne ponúkané vo Viedni a okolí. 

Náš tím v súčasnosti pracuje na IoT riešeniach pre klientov z viacerých odvetví. Máme vývojové zákazky pre niekoľko energetických a teplárenských spoločností, pripravujeme inovatívne riešenia pre facility management firmy. Spolupracujeme s výrobcom smart produktov pre infraštruktúru v smart cities. Jeden z čerstvých projektov je vývoj riadiaceho systému ekologického mobilného obydlia Ecocapsule.

Vybrané partnerstvá

 • Thingsboard – partnerstvo s poskytovateľom open-source IoT platformy.
 • Embedded Systems – dodávateľ HW a SW platformy, ktorú nasadzujeme v početných projektoch.

Kontakt

MAKERS s. r. o.
Vedecký park UK 
Ilkovičova 8, 841 04 
Bratislava, Slovakia