english version

O nás

MAKERS s.r.o. je mladá technologická firma, ktorá svojím klientom umožňuje optimálne využívať najnovšie technológie. Zameriavame sa na internet vecí a realizujeme IoT projekty pre reálny život a reálny biznis. Náš tím má viac než 5 ročné skúsenosti v oblastiach IoT, automatizácia budov, SCADA a vývoj softvéru. Tím získal skúsenosti pri implementácii vyše 50 smart domov a podnikateľských objektov. 

Naše projekty sa zameriavajú na
  • Úsporu nákladov a zlepšenie riadiacich a dohľadových procesov v utilitných spoločnostiach
  • Úsporu energií a zlepšený komfort a ovládanie v smart budovách a obydliach,
  • Implementáciu systémov zberu a prenosu dát všade, kde sa používajú senzory 
  • Poskytnutie komplexného IoT know-how firmám, ktoré vyrábajú smart zariadenia 
Členovia zakladajúceho tímu MAKERS sa podieľali na založení bratislavskej IoT komunity. Má vyše 400 členov, organizuje pravidelné odborné stretnutia a podporuje HW nadšencov pri tvorbe IoT riešení. Spustili sme prvú komunitnú LoRaWAN sieť na Slovensku pre potrebu vývoja a testovania IoT zariadení. Na základe skúseností a partnerov z tohoto projektu vieme integrovať prenos senzorových dát sieťou LoRaWAN s inými telekomunikačnými technológiami. Sme presvedčení, že niektoré riešenia plošného zberu senzorových dát by sa dali výhodne riešiť kombináciou LoRaWAN s inými komerčne dostupnými (alebo v súčasnosti nastupujúcimi) telekomunikačnými službami typu NB-IoT.

Firma MAKERS používa osvedčenú HW a SW platformu, ktorá má v Európe stovky nasadení. Úzko spolupracujeme s dodávateľmi platforiem aby sme mohli pokryť každú požiadavku našich zákazníkov v rýchlo sa rozvíjajúcej doméne IoT.

Naše vybrané referencie a projekty

Spoločnosť Intelectric, predchodca MAKERS, vyhrala tender na dodávku komplexného smart home riešenia na kľúč pre významného dodávateľa energie v Rakúsku – Wien Energie GmbH. V súčasnosti realizujeme už druhú, nadstavbovú fázu tohoto projektu, implementujúcu vzdialený dohľad nad energetickou aktivitou zelených a ostatných technológií v zákazníckej inštalácii. Cieľom je postupné budovanie smart-grid siete. Riešenie poskytuje úplné riadenie kľúčových spotrebičov v rodinnom dome ako aj vlastnej výroby energie. Súčasťou optimalizácie energetickej bilancie sú pokrokové algoritmy využívajúce dáta z mnohých senzorov a riadených zariadení. Typický smart dom s naším systémom má fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, ohrev vody, nabíjačku e-auta, vysokokapacitnú batériu, smart merače energie, atď. Riešenie bolo úspešne nasadené a je plošne ponúkané vo Viedni a okolí. 

Náš tím v súčasnosti pracuje na IoT riešeniach pre klientov z viacerých odvetví. Máme vývojové zákazky pre niekoľko energetických a teplárenských spoločností, pripravujeme inovatívne riešenia pre facility management firmy. Spolupracujeme s výrobcom smart produktov pre infraštruktúru v smart cities. Jeden z čerstvých projektov je vývoj riadiaceho systému ekologického mobilného obydlia Ecocapsule.

Vybrané partnerstvá

  • Thingsboard – partnerstvo s poskytovateľom open-source IoT platformy.
  • Embedded Systems – dodávateľ HW a SW platformy, ktorú nasadzujeme v početných projektoch.

Kontakt

MAKERS s. r. o.
Vedecký park UK 
Ilkovičova 8, 841 04 
Bratislava, Slovakia